Gliolan® (5 -ALA)

 

Gliolan (5-ALA) jest stosowany przy operacjach pacjentów z podejrzeniem guza mózgu pochodzenia glejowego. Gliolan stosowany jest celem poprawy śródoperacyjnej identyfikacji i wizualizacji guza. Umożliwia to neurochirurgowi łatwiejsze rozróżnienie pomiędzy prawidłową tkanką, a tkanką glejaka. Zgodnie z badaniami naukowymi stosowanie Gliolanu przekłada się korzystnie na zakres wykonanej resekcji guza, a tym samym na rokowanie, długość przeżycia pacjentów. Ze względu na korzystne wyniki badań naukowych dotyczące korzyści płynących z lepszego zakresu resekcji guza mózgu Gliolan to jedyny produkt zaakceptowany przez FDA (Amerykańską Agencja Żywności i Leków) do śródoperacyjnego stosowania w przypadku chorych operowanych z powodu podejrzenia glejaka.

 

W jaki sposób i dlaczego stosowany jest Gliolan?

 

W dniu operacji Pacjent wypija rozpuszczony lek w formie napoju. Po wchłonięciu się Gliolanu z przewodu pokarmowego jest on kumulowany przez tkanki guza mózgu i w nich przekształcany w substancje fluorescencyjne. Do wizualizacji tak zabarwionych komórek glejaka stosuje się specjalnie zmodyfikowany operacyjny mikroskop neurochirurgiczny. Mikroskop musi być wyposażony w niebieskie źródło światła co powoduje, że Gliolan zawarty w glejaku nadaje mu kolor różowy, podczas gdy normalne tkanki mózgu pozostają niezmienione.

 

Czy Gliolan jest stosowany we wszystkich rodzajach guzów mózgu?

 

Gliolan jest używany u dorosłych pacjentów z podejrzeniem guza mózgu pochodzenia glejowego, szczególnie takiego który ulega wzmocnieniu kontrastowemu w wykonanych przedoperacyjnych badaniach obrazowych.

 

Jakie są zalety stosowania Gliolan?

 

Bez stosowania Gliolan (5-ALA) neurochirurg w świetle „zwykłego” mikroskopu może ocenić margines między tkanką mózgu, a tkanką glejaka jedynie opierając się na wyglądzie guza w białym świetle mikroskopu operacyjnego, co niejednokrotnie jest bardzo trudne. Dodatkowo z badań naukowych wiadomo, że komórki glejaka znajdują się poza obszarem, który widoczny jest w badaniu Rezonansu Magnetycznego i tym samym pozostaje poza możliwościami identyfikacji przez neurochirurga. Zastosowanie Gliolanu pomaga chirurgowi w wyraźnym zidentyfikowaniu tkanki nowotworowej podczas operacji i tym samym na dokładniejszą resekcję. W badaniach klinicznych wykazano, że zastosowanie Gliolan (5-ALA) zwiększa odsetek pacjentów, u których w kontrolnych badaniach obrazowych potwierdzono radykalną resekcję guza, w porównaniu ze standardową procedurą chirurgiczną. Dodatkowo zakres resekcji jest większy niżeli wskazywałby na to wyniki badania Rezonansu Magnetycznego. Przy zastosowaniu Gliolanu widoczne są również te komórki glejaka, które nie są widoczne w badaniu Rezonansu Magnetycznego.

 

Dlaczego ważna jest próba uzyskania maksymalnej resekcji podczas operacji guza mózgu?

 

Najczęstszą postacią pierwotnego guza mózgu jest glejak wielopostaciowy (HGG, GBM). Standardowa terapia dla tych guzów mózgu obejmuje zabieg chirurgiczny, radioterapię i chemioterapię. Pożądaną strategią rozpoczynającą leczenie jest maksymalnie bezpieczne usunięcie guza mózgu. Leczenie chirurgiczne jest podstawą, a również bardzo rzadko może być jedynym rodzajem leczenia w przypadku łagodnych glejaków (LGG). W tym przypadku, zakres resekcji również ma największe znaczenie. Czym mniejsza, o ile w ogóle jest widoczna pozostała objętość glejaka w kontrolnych badaniach obrazowych, tym terapia uzupełniająca jest skuteczniejsza.