Leczenie operacyjne padaczki

 Celem leczenia operacyjnego pacjentów z padaczką jest usunięcie obszaru mózgu, w którym rozpoczynają się napady. Jest to opcja leczenia dla osób z napadami padaczkowymi, których nie udaje się kontrolować za pomocą leków przeciwpadaczkowych. Celem operacji jest osiągnięcie lepszej kontroli napadów bez powodowania nowych istotnych deficytów neurologicznych.

 

Na czym polega operacja padaczki?

 

  Operacja pacjentów z padaczką lekooporną może polegać na usunięciu obszaru mózgu powodującego napad padaczkowy lub ograniczeniu rozprzestrzeniania się napadu padaczkowego. Wyniki chirurgiczne można uznać za zadowalające, jeżeli po operacji dojdzie do zatrzymania napadów lub znacznego ograniczenia ich rozprzestrzeniania się. Rodzaj wykonywanej operacji zależy od rodzaju napadów padaczkowych, lokalizacji zmian w obrębie mózgu oraz rodzaju zmiany powodującej napady.

 

U kogo można rozważać leczenie operacyjne padaczki?

 

 Głównymi wskazaniami są napady padaczkowe, których nie udaje się kontrolować lekami  lub u pacjenta występują ciężkie działania niepożądane tych leków. Szczególnie dotyczy to napadów ogniskowych (częściowych), które zaczynają się w jednym obszarze mózgu.

Większość ekspertów zaleca, aby pacjent, u którego nadal występują napady padaczkowe po próbach 2 lub 3 różnych leków, został poddany ocenie w ramach kompleksowego programu leczenia padaczki. Zespół, który kwalifikuje pacjentów do leczenia operacyjnego zazwyczaj składa się z epileptologów (neurologów zajmujących się leczeniem padaczki), neurochirurgów i neuropsychologów.

 

 

Diagnostyka

 

 Pacjenci są wstępnie oceniani przez epileptologa. Pełny wywiad lekarski i badanie fizykalne pomagają zidentyfikować ważne z punktu widzenia diagnostycznego informacje, takie jak wiek w którym wystąpił pierwszy napad padaczkowy i rodzaj występujących napadów (w tym częstotliwość, nasilenie, czas trwania czy rodzaj stosowanych do tej pory leków). Po wstępnej ocenie planowane są dalsze badania diagnostyczne takie jak: zapis EEG (w tym zapis video-EEG), badanie MR (w tym badania czynnościowe - fMRI), badanie PET, ocena neuropsychologiczna i w wybranych przypadkach próba na dominację półkulową (próba Wady).

 

Leczenie operacyjne

 

Zespół diagnozujący pacjenta po wykonaniu wszystkich zaplanowanych badań spotyka się, aby wspólnie ocenić wszystkie przeprowadzone badania, żeby zdecydować, czy operacja jest najlepszą opcją leczenia i czy pacjent odniesie z niej korzyści. Wszystkie wykonane badania powinny wskazywać pojedynczy region mózgu jako źródło napadów. Jeśli tak jest, wówczas można pacjentowi zaproponować operację w celu zmniejszenia liczny lub całkowitego wyeliminowania napadów. W przypadku zmian zlokalizowanych w okolicach ważnych czynnościowo wykonywane są operacje w znieczuleniu miejscowym.