Traktografia

 

Traktografia to zaawansowana technika nieinwazyjnego obrazowania Rezonansu Magnetycznego stosowana do badania wewnętrznej struktury mózgu i aktywnych połączeń w obrębie żywego ludzkiego mózgu. Badanie to ma zastosowanie zarówno u osób zdrowych (w celach poznawczych), jak i u pacjentów z chorobami neurochirurgicznymi/neurologicznymi. Badanie takie przydatne jest w przypadku pacjentów z guzami mózgu, zmianami naczyniowymi, udarem mózgu i chorobami neurodegeneracyjnymi.

Traktografia zapewnia dokładniejszą wiedzę o neuroanatomii, która pozwala neurochirurgom na zaplanowanie minimalnie inwazyjnego dostępu operacyjnego. Ma to istotne znaczenie w przypadku planowania maksymalnej i bezpiecznej resekcji zmian zlokalizowanych w bezpośredniej bliskości najważniejszych ośrodków korowych i podkorowych mózgowia.

Dodatkowo dzięki tym badaniom ułatwione jest zachowanie i ewentualna późniejsza regeneracja funkcji mózgu u pacjentów poddawanych skomplikowanym operacjom mózgu.